News & Events

Om Sri Maha Ganapathi, Sri Sadguru Sainatha

Parabramhane Namaha

Prathamam shilaputricha Dvitiyam Bramhacharini Tritiyam chandraGhantethi Kusmandethi Chathurthakam Panchamam Skandamathethi Shastam katyayeniticha Saptamam Kalaratreti Maha Gowriti Chastamam Navamam Siddidhatricha Navadurga prakirthitha.

Sri Sharannavaratri Utsava
&
Baba's 100 year Maha- Samaadhi celebration
October 9th thru October 21st, 2018

DAILY PROGRAMS

 • ServiceTime
 • Sri Sai Suprabhatam8:00 AM
 • Kakada Aarathi8:30 AM
 • Chandikaa Parayana9:30 AM
 • Madyanha Aarathi12.00 Noon
 • Dhoop Aarathi5:00 PM
 • Samoohika Lalithasaharanamaarchana‬‬6:00 PM
 • Shej Aarathi7:30 PM

SPECIAL PROGRAMS

9th Tuesday

 • ServiceTime
 • Ganga pooja, Ganga Utsava, Maha Ganapati pooja, Punyaha, Sri Vidya Ganapati Homa , Purnahuti.9:30AM
 • Maha Ganapati Abhishekam10:30AM

10th Wednesday

 • ServiceTime
 • Navagraha Homa9:30AM
 • Navagraha Abhishekam10:30AM

11th Thursday

 • ServiceTime
 • Sri Duttatreya Homa10:00AM
 • Sri Sai Dutta Abhishekam11:00AM

12th Friday

 • ServiceTime
 • Sapta-Matruka Homa9:30AM
 • SriChakra Abhishekam10:30AM

13th Saturday

 • ServiceTime
 • Sri Chandika Homa9:00AM
 • Sri Sai Abhishekam11:00AM

14th Sunday

 • ServiceTime
 • Lalita Sahasranama Homa9:30AM
 • Sri Raja-Rajeswari Abhishekam10:30AM
 • Saraswati Avahanam6:30PM

15th Monday

 • ServiceTime
 • Sri Medha Saraswati Homa9:30AM
 • Sri Rudrabhishekam for Shiva10.30AM
 • Pustaka pooja & Ranga Pooja7:00PM

16th Tuesday

 • ServiceTime
 • Gnana-Durga Homa9:30AM
 • Sri Maha-Lakshmi Abhishekam10:30AM
 • Sri Durga Deepa Namaskara7:00PM

17th Wednesday

 • ServiceTime
 • Sri Sudarshana Homa9:30AM
 • Aayudha Pooja10:30AM

18th Thursday

 • ServiceTime
 • SRI SAI AKANDA BHAJAN8:30AM to 8:00PM
 • Sai Moola Mantra Homa9:30AM
 • Poornahuti10:30AM
 • Sri Sai Utsava10:45AM
 • Sri Sai Abhishekam11:00AM
 • Sri Sai Laksharchane6:00PM

21st Sunday

 • ServiceTime
 • Sri Sai Nagara Sankeerthana8:30AM
 • Sarva Devata Sameta Sai Homa9:00AM
 • Maha poornahuti, Vasoordhara10:00AM
 • Pallakki Utsava10:30AM
 • Sai Baba Maha Abhishekam11:00AM
 • Samohika Sri Sai Paduka Pooja6:00PM
 • Shej Aarti, Chavdi Utsava7:30PM

Pooja Sponsorships for Baba's 100th year Mahasamaadi Celebration

 • ServicePrice
 • Abhishekham$51
 • All 11 days Pooja (Sponsors will receive Kalasam, Vasthra, Silver Baba idol and Paadhuka)$2,001
 • Anna dhaana Seva (Sponsors will receive Kalasam, Vasthra, Silver Baba idol and Paadhuka)$1,001
 • Archana$11
 • Chandi Homa (Sponsors will receive Kalasam, Vasthra, Silver Baba idol and Paadhuka)$1,001
 • Nithya Homa (Sponsors will receive Vasthra, Kalasam and Silver Baba idol)$501
 • Paada Pooja Seva (Sponsors will receive Baba's Silver Paadhuka)$108
 • Flowers$250