Events

Date Program
01-01-2020 Siddi Ganapathi Homa, New Year Celebration
01-14-2020 Makara Sankranthi
01-31-2020 Ratha Saptami(Surya Namaskara)
02-21-2020 MahaShivarathri
03-08-2020 Holi
03-08-2020 Rigveda Upakarma & Deepa Yagna
03-21-2020 Gowri& Ganesha Vrata
03-22-2020 Ganesha Homa
03-24-2020 Chandramana Yugadi
03-20-20200 & 3-28-2020 & 03-29-2020 Temple Anniversary Celebrations
04-02-2020 Sri Rama Navami, Seetha Kalyana
04-25-2020 Akshayatritiya, Sri Suvarna Lakshmi Pooja
07-04-2020 Guru Poornima
07-31-2020 Vara Mahalakshmi Vratha
08-02-2020 yajurveda Upakarma& Venkateswara Kalyan
10-17-2020 Navaratri Begins
10-21-2020 Saraswati Pooja & Ranga Pooja
10-23-2020 Durga Deepa Namaskra
10-25-2020 Sai baba Maha Samadi Day& Chandika Homa
11-14-2020 Dhana Lakshmi Pooja & Deepavali
11-15-2020 Bali Padyami
11-29-2020 Annakota
12-27-2020 Duttatreya Jayanti Celebration